Gemeenteraadsverkiezing

Wij van plan medio maart een bijeenkomst te organiseren over de gemeenteraadsverkiezing. Datum, plaats en tijd volgen snel.

Erfrecht & Levenstestament

De bijeenkomst over Erfrecht, schenkingen en levenstestament op 22 november sprak Notaris Erna Kortlang van TeekensKarstens. Het was een groot succes we kwamen stoelen te kort.Mevrouw Kortlang is bereid voor degenen die wij moesten teleurstellen nog een bijeenkomst te organiseren. U kunt daartoe zelf contact met haar opnemen e-mail: kortlang@tk.nl