Stichting 55 + in Leiden

Organiseert

Verkiezingsdebat Gemeenteraadsverkiezingen

Maandag 12 maart 2018

Volkshuis, Apothekersdijk 33 a Leiden

Aanvang: 14.00 uur (zaal open  13.30)
duurzaamheid, zorg&welzijn, werk&inkomen en wonen
Paul Laudy (VVD)Marleen Damen (PvdA)Antoine Theeuwen (SP)Joost Bleijie (CDA) Ashley North (GL) Marc Gualard (D66)

Discussie staat o.l.v.  Chris de Waard van Sleutelstad.

Politieke partijen zijn vanaf 13.30 in de zaal aanwezig met hun stands

Sponsors: De Gemeente Leiden uit de subsidieregeling Leiden ontmoet

Nadere informatie: www.55plusinleiden.nl

Aanmelden: 55plusinleiden@gmail.com