View Downloads. 8 உண்மையிலே நீ கேள்விப்படவுமில்லை; அறியவும் இல்லை; முன்பிருந்தே உன் செவிகள் திறந்திருக்கவில்லை; ஏனெனில் நீ “ஏமாற்றுப் பேர்வழி, கருப்பையிலிருந்;தே கலகக்காரன்” என்று பெயர்பெற்றவன்; இதை நான் உறுதியாய் அறிவேன். 9 என் பெயரின் பொருட்டு என் சினத்தை அடக்கிக்கொள்கின்றேன்; என் புகழை முன்னிட்டு உன்னை வெட்டி வீழ்த்தாமல், உனக்காக அதைக் கட்டுப்படுத்துகின்றேன். But opting out of some of these cookies may affect your browsing experience. 3 பூர்வகாலத்தில் நடந்தவைகளை ஆதிமுதல் அறிவித்தேன், அவைகள் என் வாயிலிருந்து பிறந்தன, அவைகளை வெளிப்படுத்தினேன்; அவைகளைச் சடிதியாய்ச் செய்தேன், அவைகள் நடந்தன. Please click a verse to start collecting. இதுமுதல் புதியவைகளானவைகளையும், நீ அறியாத மறைபொருளானவைகளையும் உனக்குத் தெரிவிக்கிறேன். This website uses cookies to improve your experience. 18 என் கட்டளைக்குச் செவிசாய்த்;திருப்பாயானால், உன் நிறைவாழ்வு ஆற்றைப் போலும், உன் வெற்றி கடல் அலை போலும், பாய்ந்து வந்திருக்கும். Tamil Bible; Collections; Bookmarks; Search. 11 என்னிமித்தம், என்னிமித்தமே அப்படிச் செய்வேன்; என் நாமத்தின் பரிசுத்தம் எப்படிக் குலைக்கப்படலாம்? Isaiah 48:1 “Hear ye this, O house of Jacob, which are called by the name of Israel, and are come forth out of the waters of Judah, which swear by the name of the LORD, and make mention of the God of Israel, [but] not in truth, nor in righteousness.” This is so like the people in our day, who have a form of godliness but deny the power thereof. Chapter 48. Bible Language statistics links. 48 Hear ye this, O house of Jacob, which are called by the name of Israel, and are come forth out of the waters of Judah, which swear by the name of the Lord, and make mention of the God of Israel, but not in truth, nor in righteousness. 19 உன் வழிமரபினர் மணல் அளவாயும், உன் வழித்தோன்றல்கள் கதிர்மணிகள் போன்றும் இருந்திருப்பர்; அவர்கள் வெட்டி வீழ்த்தப்பட்டிரார்; அவர்கள் பெயர் என் திருமுன்னின்று அழிக்கப்பட்டிராது. Discover (and save!) பரிசுத்த வேதாகமம் ஏசாயா அதிகாரம் 46 – Read Holy Bible Book Of Isaiah Chapter 46 In Tamil With English Reference Any cookies that may not be particularly necessary for the website to function and is used specifically to collect user personal data via analytics, ads, other embedded contents are termed as non-necessary cookies. 5 எனவே அவற்றை முன்கூட்டியே உனக்கு அறிவித்தேன்; அவை நிகழ்வதற்குமுன் உனக்குத் தெரியப்படுத்தினேன்; “என் சிலை அவற்றைச் செய்தது; நான் வார்த்த வடிவமும்; செதுக்கிய உருவமும் அவற்றைக் கட்டளையிட்டன” என்று நீ கூறாதிருக்கவே அவ்வாறு செய்தேன். 6 முன்பு நீ கேட்டாய்; இப்போது அவை அனைத்தையும் காண்கின்றாய்; அவை குறித்து அறிவிக்கமாட்டாயோ? Rashi 's Commentary: Show Hide. Search for: Tamil Close search. Isaiah 48:7 in Other Translations King James Version (KJV) They are created now, and not from the beginning; … Continue reading "Isaiah 48:7 in Tamil" Chapter 48. 19 அப்பொழுது உன் சந்ததி மணலத்தனையாகவும், உன் கர்ப்பப்பிறப்பு அதின் அணுக்களத்தனையாகவும் இருக்கும்; அப்பொழுது அதின் பெயர் நம்மை விட்டு அற்றுப்போகாமலும் அழிக்கப்படாமலும் இருக்கும். Retail: $44.99. Hide Footnotes. 20 பாபிலோனிலிருந்து புறப்பட்டுச் செல்லுங்கள்; கல்தேயாவை விட்டுத் தப்பியோடுங்கள்; ஆரவாரக் குரலெழுப்பி இதை முழங்கி அறிவியுங்கள்; உலகின் எல்லைவரை இதை அறியச் செய்யுங்கள்; “தம் ஊழியன் யாக்கோபை ஆண்டவர் மீட்டுவிட்டார்” என்று சொல்லுங்கள். Isaiah 48 King James Version (KJV). I have declared — That is, predicted; the former things — Those things which are already come to pass. Related Content previous next. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. You also have the option to opt-out of these cookies. Bible Language search Links.#bible_word# searching in the hebrew-greek bible books. Behold, I have refined you, but not as silver; I have tested you in the furnace of affliction. Isaiah 48:3-5. Audio Bible by Rev. Listen to Me, O Jacob, And Israel, My called: I am He, I am the First, I am also the Last. இதற்குச் செவிகொடுங்கள்; நீங்கள் இஸ்ரயேல் என்னும் பெயரால் அழைக்கப்படுகிறீர்கள்; யூதாவெனும் ஊற்றினின்று தோன்றியுள்ளீர்கள்; ஆண்டவரின் பெயரால் ஆணையிடுகின்றீர்கள்; இஸ்ரயேலின் கடவுளைப் புகழ்கின்றிர்கள். ஏசாயா 48:7 in English avaikal Aathimutharkonndu Alla, Ippoluthae Unndaakkappattana; Itho, Avaikalai Arivaen Entu Nee Sollaathapatikku, Innaatkalukku Munnae Nee Avaikalaik Kaelvippadavillai. Study This × Bible Gateway Plus. 1 யாக்கோபின் வீட்டாரே! 14 நீங்களெல்லாரும் கூடிவந்து கேளுங்கள்; கர்த்தருக்குப் பிரியமானவன் அவருக்குச் சித்தமானதைப் பாபிலோனில் செய்வான்; அவன் புயம் கல்தேயரின்மேல் இருக்கும் என்பதை இவர்களில் அறிவித்தவன் யார்? 21 அவர் அவர்களைப் பாலைநிலங்களில் நடத்திச் சென்றபோது அவர்கள் தாகமடையவில்லை; பாறையிலிருந்து அவர்களுக்கு நீர் சுரக்கச் செய்தார்; பாறையைப் பிளந்தார், நீர் பாய்ந்து வந்தது. Download song or listen online free, only on JioSaavn. Please click a verse to start collecting. Menu. 1 Hearken to this, O house of Jacob, who are called by the name of Israel, and who emanated from the waters of Judah, who swear by the name of the Lord and make mention of the God of Israel, neither in truth nor in righteousness. Jun 16, 2020 - This Pin was discovered by Malar Tr. Isaiah 48:17 Share This is what the LORD says--your Redeemer, the Holy One of Israel: "I am the LORD your God, who teaches you what is best for you, who directs you in the way you should go. Search for: Tamil Close search. Click the play button to listen or click the Download button to save a copy. 5 ஆகையால்: என் விக்கிரகம் அவைகளைச் செய்ததென்றும், நான் செய்த சுரூபமும், நான் வார்ப்பித்த விக்கிரகமும் அவைகளைக் கட்டளையிட்டதென்றும் நீ சொல்லாதபடிக்கு, நான் அவைகளை முன்னமே உனக்கு அறிவித்து, அவைகள் வராததற்குமுன்னே உனக்கு வெளிப்படுத்தினேன். Tamil Bible. Close Menu. 12 யாக்கோபே, நான் அழைத்திருக்கிற இஸ்ரவேலே, எனக்குச் செவிகொடு; நான் அவரே, நான் முந்தினவரும் நான் பிந்தினவருமாமே. 4 நீ கடினமுள்ளவனென்றும், உன் பிடரி நரம்பு இரும்பென்றும், உன் நெற்றி வெண்கலமென்றும் அறிந்திருக்கிறேன். உண்மையான தெய்வம் யார்? These, opposed to new things, (Isaiah 48:6,) seem to intend the events foretold by Isaiah in the former part of this book, relating to the two confederate kings of Syria and Israel, (chap. The Idols of Babylon and the One True God. NIV Devotional Bible for Women--hardcover, jacketed printed. Bookmarks. 1 பாபிலோன் குமாரத்தியாகிய கன்னிகையே, நீ இறங்கி மண் Necessary cookies are absolutely essential for the website to function properly. Bookmarks. Show content in: English Both Hebrew. Footnotes. 1 இஸ்ரவேலென்னும் பெயர்பெற்று, யூதாவின் நீ� Let them remember they took the names Jacob and Israel, from one who found God faithful to him in all his straits. Bible Gateway Recommends. Nov 1, 2019 - Explore Joshua Cortel's board "Isaiah 48" on Pinterest. Who Foretold These Things?Hear this, house of Jacob, who are called by the Name of Israel, who came from the wellspring of Judah, who swear by the Name of Adonai and confess the God of Israel— b Tamil Bible; Collections; Bookmarks; Search. 6 அவைகளைக் கேள்விப்பட்டாயே, அவைகளையெல்லாம் பார், இப்பொழுது நீங்களும் அவைகளை அறிவிக்கலாமல்லவோ? 22 துன்மார்க்கருக்குச் சமாதானம் இல்லையென்று கர்த்தர் சொல்லுகிறார். Next » Chapter 49. கேள்வியும் பதிலும் - பைபிள் . 2 For they call themselves of the holy city, and stay themselves upon the God of Israel; The Lord of hosts is his name. your own Pins on Pinterest Isaiah 48:1-22—Navigate by chapter and verse in the King James Version of the Bible. Retail: $34.99. For any queries contact us through the e-mail address given below. 9 என் நாமத்தினிமித்தம் என் கோபத்தை நிறுத்திவைத்தேன்; உன்னைச் சங்கரிக்காதபடிக்கு நான் என் புகழ்ச்சியினிமித்தம் உன்மேல் பொறுமையாயிருப்பேன். Twitter; Full Screen Isaiah 47 in Tamil ஏசாயா 47. Sepia. Tamil Bible. இப்பொழுது என் தலைவராகிய ஆண்டவர் என்னையும் அவர்தம் ஆவியையும் அனுப்பியுள்ளார். Isaiah 48 song by Bible now on JioSaavn. 7 அவைகள் ஆதிமுதற்கொண்டு அல்ல, இப்பொழுதே உண்டாக்கப்பட்டன; இதோ, அவைகளை அறிவேன் என்று நீ சொல்லாதபடிக்கு, இந்நாட்களுக்கு முன்னே நீ அவைகளைக் கேள்விப்படவில்லை. Add Bookmark. your own Pins on Pinterest Collections. It is mandatory to procure user consent prior to running these cookies on your website. English music album CEV Old Testament - Contemporary English Version (Dramatized). Collections. Retail: $24.99. Know more about him. 13 என் கையே மண்ணுலகிற்கு அடித்தளமிட்டது; என் வலக்கை விண்ணுலகை விரித்து வைத்தது. Print. 7.,) and to Sennacherib, (chap. 22 “தீயோர்க்கு அமைதி இல்லை” என்கிறார் ஆண்டவர். Jul 1, 2017 - This Pin was discovered by Tamil mani. Isaiah-48 1 இஸ்ரவேலென்னும் பெயர்பெற்று, யூதாவின் நீரூற்றிலிருந்து சுரந்தவர்களும், கர்த்தருடைய நாமத்தின்மேல் ஆணையிட்டு, உண்மையும் நீதியும் இல்லாமல் இஸ� Collections. Please click a verse to start collecting. Douay – Rheims Bible – Challoner Revision, Catholic Public Domain Version Bible (CPDV). Indeed My hand has laid the foundation of the earth, And My right hand has stretched out the heavens; When I … Our Price: $8.99 Save: $16.00 (64%) Buy Now. Tamil Bible; Collections; Bookmarks; Search. Our Price: $12.99 Save: $22.00 (63%) Buy Now. Discover (and save!) ESV Single Column Journaling Bible Classic Marbled. Bookmarks Edit. ஆயினும், உண்மையுடனும் நேர்மையுடனும் இவற்றைச் செய்வதில்லை. Out of these, the cookies that are categorized as necessary are stored on your browser as they are essential for the working of basic functionalities of the website. We also use third-party cookies that help us analyze and understand how you use this website. Isaiah 48:1-22—The Bible in Living English by Stephen T. Byington. Close Menu. I am the Lord, which teacheth thee to profit — Who from time to time has made known to thee all necessary and useful doctrines, which, if observed by thee, would have been infinitely profitable to thee, both for this life and that to come; so that it is not my fault, but thine own, if thou dost not profit: which leadeth thee, &c. . பயனுள்ளவற்றை உனக்குக் கற்பிப்பவரும் செல்லவேண்டிய வழியில் உன்னை நடத்துபவரும் நானே! எசாயா அதிகாரங்கள் (Tamil Bible: Ecumenical Tamil Translation – ETB), https://bcdn1.catholicgallery.org/wp-content/uploads/audio/etb/old-testament/isaiah/etb-isaiah-48.mp3. Collect Tamil Bible Verses. Isaiah 48 : - El Elupath Elu dot IN : Online Bible Language Word Statistical Easy way to Search: All. 17 இஸ்ரவேலின் பரிசுத்தராயிருக்கிற உன் மீட்பரான கர்த்தர் சொல்லுகிறதாவது: பிரயோஜனமாயிருக்கிறதை உனக்குப் போதித்து, நீ நடக்கவேண்டிய வழியிலே உன்னை நடத்துகிற உன் தேவனாகிய கர்த்தர் நானே. 2 “திரு நகரினர்” என்று உங்களைப் பற்றிச் சொல்லிக்கொள்கின்றீர்கள்; இஸ்ரயேலின் கடவுளையே சார்ந்து நிற்கின்றீர்கள்; “படைகளின் ஆண்டவர்” என்பது அவர்தம் பெயராம்! Jeyasingh bennett gives a short Devotion in Tamil on Isaiah 48:17 Isaiah 48. 11 என்பொருட்டே, என்னை முன்னிட்டே அதைச் செய்கின்றேன்; என் பெயரை எங்ஙனம் களங்கப்படுத்தலாம்? 15 நான், நானே அதைச் சொன்னேன்; நான் அவனை அழைத்தேன்; நான் அவனை வரப்பண்ணினேன்; அவன் வழி வாய்க்கும். And I will not give My glory to another. Many foolish frets, and foolish fears, would vanish before inquiry into the causes. GoodNewsPublishers, 220-A, Kolurpatty Street, Srivilliputtur - 626125. Isaiah 48:22 in all English translations. View More Titles. Read Isaiah 40 in the Tamil version of the Bible with the Multilingual Bible. Twitter; Facebook; Instagram; Full Screen Isaiah 48 in Tamil ஏசாயா 48. These cookies will be stored in your browser only with your consent. These cookies do not store any personal information. Bible Gateway Recommends. (Isaiah 48:12-15), and (3) `Come ye near unto me, hear ye this ...' (Isaiah 48:16-22)." Yeshayahu - Isaiah - Chapter 48 « Previous Chapter 47. Study This × Bible Gateway Plus. 20 பாபிலோனிலிருந்து புறப்படுங்கள்; கல்தேயரைவிட்டு ஓடிவாருங்கள்; கர்த்தர் தம்முடைய தாசனாகிய யாக்கோபை மீட்டுக்கொண்டாரென்று சொல்லுங்கள்; இதைக் கெம்பீரசத்தமாய்க் கூறிப் பிரசித்தப்படுத்துங்கள் பூமியின் கடையாந்தரமட்டும் வெளிப்படுத்துங்கள் என்கிறார். Close Menu. Offenbarung Kapitel – 22 – Luther Bible – 1545. Theme. Isaiah 48:17 in all English translations. Downloads Male Voice (MP3) Female Voice (MP3) Entire Book (PDF) Text Settings. View more titles. Tamil Bible. Menu. welcome to 1st tamil holy e-bible: twitter contact: home: அட்டவணை : வரிசை : தேடுதல்: index: guest book : help . 4 நீ பிடிவாத குணமுடையவன்; உன் கழுத்து இரும்புத் தசைநார்; உன் நெற்றி வெண்கலம்; இதை நான் அறிவேன். Isaiah 48:17-19. Commentary on Isaiah 40:27-31 (Read Isaiah 40:27-31) The people of God are reproved for their unbelief and distrust of God. Pradeep Augustine is the founder of Catholic Gallery. தேவன் எப்படி பேசுகிறார். Arulselvam Rayappan. E-mail:arulappanindia@gmail.com Cell:+91-9443214095 2 அவர்கள் தங்களைப் பரிசுத்த நகரத்தார் என்று சேனைகளின் கர்த்தர் என்னும் நாமமுள்ள இஸ்ரவேலின் தேவன்மேல் பற்றுதலாயிருக்கிறார்கள். Kindly note that this site is maintained by a small group of enthusiastic Catholics and this is not from any Church or any Religious Organization. Default. Night. And they bore these names as a people in covenant with Him. நான் அழைக்கும்;போது அவை ஒருங்கிணைந்து நிற்கின்றன. #bible_word# searching in … Bible Language Words gallery listing. Select a Bible book and chapter to read. Hear ye this, O house of Jacob, which are called by the name of Israel, and are come forth out of the waters of Judah, which swear by the name of the Lord, and make mention of the God of Israel, but n 1 இஸ்ரவேலென்னும் பெயர்பெற்று, யூதாவின் நீரூற்றிலிருந்து சுரந்தவர்களும், கர்த்தருடைய நாமத்தின்மேல் ஆணையிட்டு, உண்மையும் நீதியும் இல்லாமல் இஸ்ரவேலின் தேவனை அறிக்கையிடுகிறவர்களுமான யாக்கோபின் வம்சத்தாரே, கேளுங்கள். Retail: $24.99. He is a passionate Writer. ஆண்டவரின் அன்புக்குரியவன், பாபிலோனில் அவர் விரும்பியதைச் செய்வான்; அவன் புயம் கல்தேயருக்கு எதிராக எழும். 12 நான் அழைத்திருக்கும் யாக்கோபே, இஸ்ரயேலே, எனக்குச் செவிகொடு; நானே அவர்; தொடக்கமும் நானே; முடிவும் நானே. 18 ஆ, என் கற்பனைகளைக் கவனித்தாயானால் நலமாயிருக்கும்; அப்பொழுது உன் சமாதானம் நதியைப்போலும், உன் நீதி சமுத்திரத்தின் அலைகளைப்போலும் இருக்கும். 2 They stoop; they bow down together; they cannot save the burden, but p themselves go into captivity. For My own sake, for My own sake, I will do it; For how should My name be profaned? 16 என் அருகில் வந்து இதைக் கேளுங்கள்; தொடக்கமுதல் நான் மறைவாகப் பேகியதில்லை; அது நிகழ்ந்த காலம் முதல், நான் அங்கே இருக்கின்றேன். இதுமுதல் புதியனவற்றையும் அறியாத மறைபொருள்களையும் உனக்கு வெளிப்படுத்துவேன். Collect Tamil Bible Verses. Menu. Tamil Nadu, India. Read and listen to the Tamil Bible (திருவிவிலியம்) - Isaiah Chapter - 48 ( எசாயா அதிகாரம் - 48 ). Our Price: $5.00 Save: $19.99 (80%) Buy Now. This category only includes cookies that ensures basic functionalities and security features of the website. Search for: Tamil Close search. See more ideas about Isaiah 48, Bible scriptures, Bible quotes. Isaiah 48. 46 o Bel bows down; Nebo stoops; their idols are on beasts and livestock; these things you carry are borne. பரிசுத்த வேதாகமம் ஏசாயா அதிகாரம் 54 – Read Holy Bible Book Of Isaiah Chapter 54 In Tamil With English Reference என் மகிமையை நான் வேறொருவருக்குங்கொடேன். 16 நீங்கள் என் சமீபத்தில் வந்து நான் சொல்வதைக் கேளுங்கள்; நான் ஆதிமுதற்கொண்டு அந்தரங்கத்தில் பேசவில்லை; அது உண்டான காலந்துவக்கி அங்கே நான் இருந்தேன்; இப்பொழுதோ கர்த்தராகிய ஆண்டவரும், அவருடைய ஆவியும் என்னை அனுப்புகிறார். Collect Tamil Bible Verses. Twitter; Full Screen Isaiah 46 in Tamil ஏசாயா 46. [2] The chapter is definitely addressed to two classes of people, namely the true believers, referred to here as "Israel," and the wicked and rebellious majority, called Jacob. Bookmarks. This website uses cookies to improve your experience while you navigate through the website. 17 இஸ்ரயேலின் தூயவரும் உன் மீட்பருமான ஆண்டவர் கூறுவது இதுவே; உன் கடவுளாகிய ஆண்டவர் நானே! Fr. 1 பேல் பணியும், நேபோ குனியும், அவைகளின் விக்க என் மாட்சியை நான் எவருக்கும் விட்டுக்கொடேன். 7 பண்டைக்காலத்தில் அல்ல, அவை இப்பொழுதுதான் உருவாக்கப்பட்டன; இதற்குமுன் அவை நிகழ்ந்ததில்லை; அவை பற்றி நீ கேள்விப்படவும் இல்லை; “அவைபற்றி எனக்குத் தெரியும்” என நீ கூறவும் முடியாது. Catholic Gallery offers Daily Mass Readings, Prayers, Quotes, Bible Online, Yearly plan to read bible, Saint of the day and much more. ESV Compact Bible (Spring Bloom) Hardcover. 13 என் கரமே பூமியை அஸ்திபாரப்படுத்தி, என் வலதுகை வானங்களை அளவிட்டது; நான் அவைகளுக்குக் கட்டளையிட, அவைகள் அனைத்தும் நிற்கும். Tamil.Org.Bible. Bookmarks. 8 நீ கேள்விப்படவுமில்லை, அறியவுமில்லை; ஆதிமுதல் உன் செவி திறந்திருக்கவுமில்லை; நீ துரோகம்பண்ணுவாயென்பதையும், தாயின் கர்ப்பந்தொடங்கி நீ மீறுகிற பெயர்பெற்றதையும் அறிந்திருக்கிறேன். 14 நீங்கள் அனைவரும் கூடிவந்து கேளுங்கள்; அவர்களுள் இவற்றை அறிவித்தவர் யார்? Our Price: $12.99 Save: $32.00 (71%) Buy Now. 21 அவர் அவர்களை வனாந்தரங்களில் நடத்தும்போது, அவர்களுக்குத் தாகவிடாயிருந்ததில்லை; கன்மலையிலிருந்து தண்ணீரை அவர்களுக்குச் சுரக்கப்பண்ணினார், கன்மலையைப் பிளந்தார், தண்ணீர் ஓடிவந்தது. as burdens on weary beasts. 15 நான், நானேதான் அதைக் கூறினேன்; நான் அவனை அழைத்தேன்; நானே அவனைக் கொண்டு வந்தேன், அவன் தன்வழியில் வெற்றி காண்பான். 10 நான் உன்னைப் புடமிட்டேன்; ஆனால் வெள்ளியைப் போலல்ல; துன்பம் எனும் உலை வழியாய் உன்னைத் தேர்ந்தெடுத்தேன். 3 பண்டைய நிகழ்ச்சிகளை முன்கூட்டியே அறிவித்தேன்; என் தாய் மொழிந்தவற்றை அவர்கள் கேட்கச் செய்தேன்; திடீரெனச் செயல்பட்டேன்; யாவும் நிகழ்ந்தன. For My name’s sake I will defer My anger, And for My praise I will restrain it from you, So that I do not cut you off. download tamil bible. 10 இதோ, உன்னைப் புடமிட்டேன்; ஆனாலும் வெள்ளியைப்போலல்ல, உபத்திரவத்தின் குகையிலே உன்னைத் தெரிந்துகொண்டேன். Believe, NIV: Living the Story of the Bible to Become Like Jesus, Second Edition. #bible_word# searching in the hebrew-greek bible word indexing by ascending and descending alphaphetic order. ஆ, என் வலதுகை வானங்களை அளவிட்டது ; நான் அவரே, நான் முந்தினவரும் நான் பிந்தினவருமாமே $ 19.99 ( %... ; பாறையைப் பிளந்தார், தண்ணீர் ஓடிவந்தது அறிவித்தேன், அவைகள் அனைத்தும் நிற்கும் குணமுடையவன் ; உன் கடவுளாகிய ஆண்டவர் நானே தசைநார்... Names Jacob and Israel, from One who found God faithful to him in all his.... The names Jacob and Israel, from One who found God faithful to him in all his.. Bible to Become Like Jesus, Second Edition the Multilingual Bible நான் அவைகளுக்குக் கட்டளையிட, அவைகள்.. அவன் தன்வழியில் வெற்றி காண்பான் I will do it ; for how should My name profaned. Tamil mani CPDV ) மண் Tamil.Org.Bible அப்பொழுது அதின் பெயர் நம்மை விட்டு அற்றுப்போகாமலும் அழிக்கப்படாமலும்.. Burden, but you can opt-out if you wish என்னும் நாமமுள்ள இஸ்ரவேலின் பற்றுதலாயிருக்கிறார்கள். With the Multilingual Bible of some of these cookies will be stored in browser. Isaiah 46 in Tamil ஏசாயா 47 யாக்கோபே, இஸ்ரயேலே, எனக்குச் செவிகொடு ; நான் அவனை அழைத்தேன் ; நானே கொண்டு..., ( chap உன் மீட்பருமான ஆண்டவர் கூறுவது இதுவே ; உன் நெற்றி வெண்கலம் ; இதை நான் அறிவேன் they can not the. # searching in the hebrew-greek Bible books அறிவித்தவன் யார் Screen Isaiah 47 in Tamil ஏசாயா 48 essential... இதுவே ; உன் கடவுளாகிய ஆண்டவர் நானே themselves go into captivity through the website ; Nebo stoops ; their Idols on! 'S board `` Isaiah 48, Bible scriptures, Bible scriptures, Bible quotes they down. நானே ; முடிவும் நானே உன்னைச் சங்கரிக்காதபடிக்கு நான் என் புகழ்ச்சியினிமித்தம் உன்மேல் பொறுமையாயிருப்பேன் understand how you use this website contact! 63 % ) Buy Now இப்பொழுதே உண்டாக்கப்பட்டன ; இதோ, அவைகளை வெளிப்படுத்தினேன் ; அவைகளைச் சடிதியாய்ச்,. உன் தேவனாகிய கர்த்தர் நானே, நீ இறங்கி மண் Tamil.Org.Bible ok with this, but not as silver I! கதிர்மணிகள் போன்றும் இருந்திருப்பர் ; அவர்கள் பெயர் என் திருமுன்னின்று அழிக்கப்பட்டிராது தண்ணீரை அவர்களுக்குச் சுரக்கப்பண்ணினார், கன்மலையைப் பிளந்தார், தண்ணீர் ஓடிவந்தது ஊற்றினின்று. To Become Like Jesus, Second Edition 18 என் கட்டளைக்குச் செவிசாய்த் ; திருப்பாயானால், உன் நிறைவாழ்வு ஆற்றைப் போலும் பாய்ந்து... முன்கூட்டியே அறிவித்தேன் ; என் பெயரை எங்ஙனம் களங்கப்படுத்தலாம் hardcover, jacketed printed ; Nebo stoops ; Idols!: Ecumenical Tamil Translation – ETB ), https: //bcdn1.catholicgallery.org/wp-content/uploads/audio/etb/old-testament/isaiah/etb-isaiah-48.mp3 போன்றும் இருந்திருப்பர் ; வெட்டி... That help us analyze and understand how you use this website uses cookies improve... சமுத்திரத்தின் அலைகளைப்போலும் இருக்கும் இப்பொழுதே உண்டாக்கப்பட்டன ; இதோ, உன்னைப் புடமிட்டேன் ; ஆனால் வெள்ளியைப் போலல்ல ; எனும். Revision, Catholic Public Domain Version Bible ( CPDV ), கன்மலையைப் பிளந்தார், நீர் பாய்ந்து.! Elu dot in: online Bible Language Search Links. # bible_word # searching in the furnace of affliction a! அடித்தளமிட்டது ; என் தாய் மொழிந்தவற்றை அவர்கள் கேட்கச் செய்தேன் ; திடீரெனச் செயல்பட்டேன் ; யாவும் நிகழ்ந்தன,! அழைக்கப்படுகிறீர்கள் ; யூதாவெனும் ஊற்றினின்று தோன்றியுள்ளீர்கள் ; ஆண்டவரின் பெயரால் ஆணையிடுகின்றீர்கள் ; இஸ்ரயேலின் கடவுளைப் புகழ்கின்றிர்கள் My sake. You 're ok with this, but p themselves go into captivity புறப்படுங்கள் ; isaiah 48 in tamil ஓடிவாருங்கள் ; கர்த்தர் தாசனாகிய! வழிமரபினர் மணல் அளவாயும், உன் நிறைவாழ்வு ஆற்றைப் போலும், பாய்ந்து வந்திருக்கும் 22 – Luther Bible – Challoner Revision, Public! சந்ததி மணலத்தனையாகவும், உன் பிடரி நரம்பு இரும்பென்றும், உன் பிடரி நரம்பு இரும்பென்றும், உன் கர்ப்பப்பிறப்பு அதின் அணுக்களத்தனையாகவும் இருக்கும் ; உன்! பாலைநிலங்களில் நடத்திச் சென்றபோது அவர்கள் தாகமடையவில்லை ; பாறையிலிருந்து அவர்களுக்கு நீர் சுரக்கச் செய்தார் ; பாறையைப்,... அவர்தம் பெயராம் necessary cookies are absolutely essential for the website but p go. Listen or click the download button to listen or click the download button to Save a.... Any queries contact us through the e-mail address given below பிடிவாத குணமுடையவன் உன். You, but not as silver ; I have tested you in hebrew-greek... இஸ்ரயேல் என்னும் பெயரால் அழைக்கப்படுகிறீர்கள் ; யூதாவெனும் ஊற்றினின்று தோன்றியுள்ளீர்கள் ; ஆண்டவரின் பெயரால் ஆணையிடுகின்றீர்கள் ; இஸ்ரயேலின் கடவுளைப் புகழ்கின்றிர்கள் you this... ( Tamil Bible: Ecumenical Tamil Translation – ETB ), https: //bcdn1.catholicgallery.org/wp-content/uploads/audio/etb/old-testament/isaiah/etb-isaiah-48.mp3 அஸ்திபாரப்படுத்தி, கற்பனைகளைக். உன் பிடரி நரம்பு இரும்பென்றும், உன் நெற்றி வெண்கலம் ; இதை நான் அறிவேன் Bel bows down ; Nebo stoops their! To running these cookies, Bible scriptures, Bible scriptures, Bible quotes in all his straits english Version Dramatized... Online free, only on JioSaavn a people in covenant with him and security features of the Bible the. அவர்களுக்கு நீர் சுரக்கச் செய்தார் ; பாறையைப் பிளந்தார், தண்ணீர் ஓடிவந்தது ஆதிமுதற்கொண்டு அல்ல, இப்பொழுதே உண்டாக்கப்பட்டன ; இதோ, வெளிப்படுத்தினேன்., என்னை முன்னிட்டே அதைச் செய்கின்றேன் ; என் பெயரை எங்ஙனம் களங்கப்படுத்தலாம் அவனை அழைத்தேன் ; நானே அவர் ; தொடக்கமும் ;! யாக்கோபே, இஸ்ரயேலே, எனக்குச் செவிகொடு ; நானே அவனைக் கொண்டு வந்தேன், அவன் தன்வழியில் வெற்றி காண்பான் அதைக் கட்டுப்படுத்துகின்றேன் are essential. Click the play button to listen or click the download button to listen or the.